Senaste aktivitet på webbplatsen

12 apr. 2018 13:10 Administratör Källan-Karlsborg redigerade Allmänt om föreningen
10 mars 2018 07:45 Administratör Källan-Karlsborg har bifogat 2017 Årsredovisning.pdf till Årsredovisning
5 mars 2018 11:37 Administratör Källan-Karlsborg har bifogat 2018 Kallelse årsmöte 180321.pdf till Kallelser och protokoll
5 mars 2018 11:37 Administratör Källan-Karlsborg har tagit bort bilagan 2018 Kallelse årsmöte 180321.pdf från Kallelser och protokoll
5 mars 2018 11:16 Administratör Källan-Karlsborg redigerade Allmänt om föreningen
5 mars 2018 10:02 Administratör Källan-Karlsborg redigerade Allmänt om föreningen
5 mars 2018 09:58 Administratör Källan-Karlsborg redigerade Allmänt om föreningen
5 mars 2018 09:57 Administratör Källan-Karlsborg redigerade Allmänt om föreningen
5 mars 2018 09:55 Administratör Källan-Karlsborg redigerade Allmänt om föreningen
5 mars 2018 09:54 Administratör Källan-Karlsborg har tagit bort bilagan Kallelse årsmöte inkl årsredovisning 2014-03-24.pdf från Kallelser och protokoll
5 mars 2018 09:54 Administratör Källan-Karlsborg har tagit bort bilagan Kallelse årsmöte 150323.pdf från Kallelser och protokoll
5 mars 2018 09:54 Administratör Källan-Karlsborg har tagit bort bilagan Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016-03-14.pdf från Kallelser och protokoll
5 mars 2018 09:54 Administratör Källan-Karlsborg har tagit bort bilagan 2017 Kallelse årsmöte 170328.pdf från Kallelser och protokoll
5 mars 2018 09:53 Administratör Källan-Karlsborg har bifogat 2018 Kallelse årsmöte 180321.pdf till Kallelser och protokoll
8 feb. 2018 09:51 Administratör Källan-Karlsborg redigerade Allmänt om föreningen
27 jan. 2018 06:08 Administratör Källan-Karlsborg har tagit bort bilagan Stadgar Källan-Karlsborg Ekonomisk förening.pdf från Stadgar
27 jan. 2018 06:07 Administratör Källan-Karlsborg har bifogat Nya Stadgar för Källan-Karlsborg Ek. förening taget på årsmötet 2017.pdf till Stadgar
27 jan. 2018 06:06 Administratör Källan-Karlsborg redigerade Stadgar
27 jan. 2018 06:05 Administratör Källan-Karlsborg redigerade Stadgar
27 jan. 2018 06:05 Administratör Källan-Karlsborg har tagit bort bilagan Förslag till nya Stadgar för Källan till årsmötet 2017.pdf från Förslag nya stadgar
27 jan. 2018 06:05 Administratör Källan-Karlsborg har tagit bort Förslag nya stadgar
27 jan. 2018 06:04 Administratör Källan-Karlsborg redigerade Stadgar
12 okt. 2017 23:38 Stefan Höber redigerade Allmänt om föreningen
12 okt. 2017 23:34 Stefan Höber redigerade Allmänt om föreningen
12 maj 2017 12:01 Stefan Höber redigerade Rutin vid felanmälan/ansvarsområden