Ekonomi

Årsavgift

Vintermedlem        400 kr
Sommarmedlem    320 kr

Kostnad per m3

33 kr per m3

Medlemsinsats

Medlemsavgift start    100 kr

Anslutningsavgift beräknas utifrån den ursprungliga avgiften som var 27.000 kr, se stadgar §4. 
Denna uppräknas 120 % enligt stadgar och räknas upp med konsumentprisindex, se formel nedan.

Ursprunglig anslutningskostnad 27.000 kr * 120 % * (KPI aktuellt år / KPI 2001)

Medlemskap

Medlemskap i föreningen förvärvas efter skriftlig ansökan till föreningens styrelse som har att pröva ifall medlemskap kan beviljas eller ej. Se stadgar §5.
Se kontaktuppgifter på styrelsen eller via email till admin@kallan-karlsborg.se.Alla priser inklusive moms
Underordnade sidor (1): Årsredovisning
Ċ
Administratör Källan-Karlsborg,
9 mars 2016 10:47
Comments