Allmänt om föreningen

Hej och välkommen till Källan-Karlsborg Ekonomisk förening.

Kort historik om Källan-Karlsborgs vattenförening

Källan-Karlsborgs vattenförening bildades år 1999 utifrån att det fanns ett intresse bland ett antal fastighetsägare i området att gräva en ny åretruntvattenledning för Karlsborgsområdet och i första hand fastlandet. Intresseförfrågan skickades därför ut till alla fastighetsägare för att kolla av intresse.

Den sommarvattenledning som fanns innan hade Karlsborgs vägförening grävt i ett tidigare skede och omfattade 134 fastigheter i området Karlsborg, Raggavaudden, Karlsgränd, Skrafvlet samt öarna Ålgrundet, Storklyva, Lillklyva, Grysskär och Buten. Efter förhandlingar med Karlsborgs vägförening överfördes samtliga vattenmedlemmar år 2000 till Källan-Karlsborg Vattenförening.

År 2001 grävdes en ny vattenledning ned på fastlandet som omfattade både sommar- och åretruntmedlemmar. Det var 48 medlemmar som anmälde sig för vintervattenanslutning till en kostnad av 27.000 kr/anslutning och detta pris skall index uppräknas när nya åretruntvatten medlemmar kommer till. För sommarmedlemmarna blev det som tidigare men de fick en ny anslutning för sommarvattnet på fastlandets nya ledningsnät.

Under år 2011 utvidgades åretruntvattenledningen att omfatta södra delen av Storklyva där 13 fastigheter anslöt sig för åretruntvatten. Föreningen grävde även ned en ny ledning över till Grysskär.

Under de senaste åren har även delar av gamla sommarvattenledningarna på Gryssskär, Lillklyva och Skrafvlet (matning till Ålgrundet) bytts ut.

Totalt har Källan i dag 10.900 meter vattenledningsnät till 139 medlemmar, varav 74 st åretrunt medlemmar och 65 st sommar.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga, driva och underhålla en anläggning för nyttjande av både vinter- och sommarvatten för medlemmarnas fastigheter inom Karlsborg, Raggavaviken, Skrafvlet, Ålgrundet, Storklyvan och Buten jämte närliggande öar öster om Storklyvan.

Aktuellt

2021-05-10

Sommarvattnet påslaget

Nu är sommarvattnet påslaget så vi får be er att som vanligt kolla era anslutningar den första tiden. Även om vi har moderna mätare nu så känner de inte av ifall det läcker vatten före mätaren.

//Styrelsen

2021-03-25

Källans årsmöte skjuts fram på grund av pandemin

På grund av den rådande pandemin har Källans styrelse beslutat att skjuta fram årsmötet. Styrelsen planerar att återkomma med besked om datum närmare sommaren när vi vet mer om vaccinationsläget samt smittläget i övrigt. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta ordförande Håkan Ottoson

Bild från Raggavaviken med Karlsborgs bryggan till höger.