Allmänt om föreningen

Hej och välkommen till Källan-Karlsborg Ekonomisk förening.

Kort historik om Källan-Karlsborgs vattenförening

Källan-Karlsborgs vattenförening bildades år 1999 utifrån att det fanns ett intresse bland ett antal fastighetsägare i området att gräva en ny åretruntvattenledning för Karlsborgsområdet och i första hand fastlandet. Intresseförfrågan skickades därför ut till alla fastighetsägare för att kolla av intresse.

Den sommarvattenledning som fanns innan hade Karlsborgs vägförening grävt i ett tidigare skede och omfattade 134 fastigheter i området Karlsborg, Raggavaudden, Karlsgränd, Skrafvlet samt öarna Ålgrundet, Storklyva, Lillklyva, Grysskär och Buten. Efter förhandlingar med Karlsborgs vägförening överfördes samtliga vattenmedlemmar år 2000 till Källan-Karlsborg Vattenförening.

År 2001 grävdes en ny vattenledning ned på fastlandet som omfattade både sommar- och åretruntmedlemmar. Det var 48 medlemmar som anmälde sig för vintervattenanslutning till en kostnad av 27.000 kr/anslutning och detta pris skall index uppräknas när nya åretruntvatten medlemmar kommer till. För sommarmedlemmarna blev det som tidigare men de fick en ny anslutning för sommarvattnet på fastlandets nya ledningsnät.

Under år 2011 utvidgades åretruntvattenledningen att omfatta södra delen av Storklyva där 13 fastigheter anslöt sig för åretruntvatten. Föreningen grävde även ned en ny ledning över till Grysskär.

Under de senaste åren har även delar av gamla sommarvattenledningarna på Gryssskär, Lillklyva och Skrafvlet (matning till Ålgrundet) bytts ut.

Totalt har Källan i dag 10.900 meter vattenledningsnät till 136 medlemmar, varav 62 st åretrunt medlemmar och 74 st sommar.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga, driva och underhålla en anläggning för nyttjande av både vinter- och sommarvatten för medlemmarnas fastigheter inom Karlsborg, Raggavaviken, Skrafvlet, Ålgrundet, Storklyvan och Buten jämte närliggande öar öster om Storklyvan.

Aktuellt

2020-10-19

Dåligt tryck i vattenledningen

Vi har fått kännedom om att Vakin har en vattenläcka på Zakrisvägen. Vi vet inte något mer ännu om de ev måste stänga av vattnet. Återkommer så fort vi fått mera information. Det är i a f därför som vi har lägre tryck i vattenledningen

//Styrelsen

2020-10-19

2020-10-19 kl 16:30 Reparationsarbetet är avslutat för idag och kommer att återupptas imorgon tisdag. Vi planerar att stänga av vattnet från kl 08:00 under tisdagsmorgonen.

Här finns mer information från Vakin:

https://vakin.se/omvakin/alladriftstorningar/driftstorningar/20201019vattenlackazakrisvagenholmsund.5.2df158931748f55ad6a10235.html

Bild från Raggavaviken med Karlsborgs bryggan till höger.