Tyréns utredning

Här finns dokument som Tyréns tagit fram efter att ha utrett anläggningens status och vattentryck.

Även förslag till förändringar finns med.

R-51-1-01A.pdf
R-51-2-02.pdf
R-51-2-01.pdf
Mätning vattentryck Källan 20190619_20190625.pdf
Sjöströms ögern utkastare 20190727_0801.pdf