Rutin vid felanmälan/ansvarsområden

Ansvarsområde

Ledningar fram till respektive vattenmätare vid fastighet är vattenföreningens ansvar.

Ledningar och kopplingar efter respektive vattenmätare är fastighetsägarens ansvar.

Rutin vid felanmälan

Om styrelsen/vattenfogde upptäcker läckage

  1. Slå av vatten till berörd fastighet
  2. Kontakta fastighetsägaren
  3. Gemensamt komma överens med fastighetsägaren om vilka åtgärder som måste utföras för att avhjälpa felet
  4. Informera fastighetsägaren om vilka betalningsskyldigheter medlemmen har.

Om medlem upptäcker läckage på annans fastighet

  1. Om möjligt slå av vattnet till berörd fastighet
  2. Kontakta fastighetsägaren samt styrelsemedlem/vattenfogde

Om medlem upptäcker läckage på egen fastighet

  1. Slå av vattnet
  2. Kontakta styrelsemedlem/vattenfogde för information om läckage

Kontaktuppgift till Vattenfogde

Henning Perneholm

henningperneholm@hotmail.com

070-296 53 45

090-236 39


Lars Zakrisson

070-304 25 71