Installation vattenmätare

Det är medlemmens ansvar att vattenmätaren vid montering inte läcker och är monterad i rätt riktning så att inte mätaren går bakvägen.

Vid demontering på hösten ska anslutningsslangen vara åtdragen så att inget läckage kan ske.


Obs!

Kontrollera gärna en extra gång så att inget läckage finns. Vi är trots allt en medlemsägd förening och vi måste hjälpas åt att hålla nere spillet!

Läs gärna igenom det bifogade dokumentet, se nedan, för en grundligare genomgång.

Installation vattenmätare.pdf