Ekonomi

Årsavgift

Vintermedlem 400 kr

Sommarmedlem 320 kr

Kostnad per m3

33 kr per m3

Medlemsinsats

Medlemsavgift start 100 kr

Anslutningsavgift beräknas utifrån den ursprungliga avgiften som var 27.000 kr, se stadgar §4.

Denna uppräknas 120 % enligt stadgar och räknas upp med konsumentprisindex, se formel nedan.

Ursprunglig anslutningskostnad 27.000 kr * 120 % * (KPI aktuellt år / KPI 2001)

Medlemskap

Medlemskap i föreningen förvärvas efter skriftlig ansökan till föreningens styrelse som har att pröva ifall medlemskap kan beviljas eller ej. Se stadgar §5.

Se kontaktuppgifter på styrelsen eller via email till admin@kallan-karlsborg.se.

Alla priser inklusive moms

Avtalet med Umeva!

Avtal med Umeva.pdf