Styrelsen

Håkan Ottosson (ordförande) mandattid utgår - 2020

Veronica Kerr (kassör) - 2021

Roland Forsberg (sekreterare) - 2021

Lars Zakrisson (ledamot och vattenfogde) - 2020

Henning Perneholm (ledamot och vattenfogde) - 2020

Glenn Bergström (suppleant) - 2021

Kjell-Åke Brännström (suppleant) - 2021

Revisorer

Mats Andersson mandattid utgår - 2021

Lars Nilsson - 2021

Valberedning

Lars-Olof Åström mandattid utgår - 2020

Hans Allergren - 2020

Kontaktuppgifter

Håkan Ottosson

haakan@ottossonconsulting.se

070-556 60 77

Veronica Kerr

Lars Zakrisson

070-304 25 71

Henning Perneholm

henningperneholm@hotmail.com

070-296 53 45

090-236 39

Glenn Bergström

glenn.bergstrom@winnmarketing.se

070-575 94 07

Kjell-Åke Brännström